De muziek dat ze uitvoeren stamt uit Groot-Europa : Scandinavië,
de Oostlanden, Ierland, ...

Ze inspireerde tal van eigen composities en laat ook plaats over
voor improvisatie.

Ze bezingen de uitgestrekte hongaarse Puszta, de ruwe bergen in Val Resia,
de eenzaamheid van de noorse fjords...

Deze muziek is mooi en wild zoals die afgelegen plekjes die de dromen
als enige grens kennen ... Een ingebeelde reis waar emotie
en het vuur van de dans elkaar ontmoeten.